Misyon

TPDM, iktidar olanların orantısız gücüne karşı aklın iktidarına, fikrin özgürlüğüne, düşüncenin serbest dolaşımına ve eylemin kutsallığına, yönetimlerin beceriksiz cehilden alınıp, eğitimli ehile teslim edilmesi gerekliliğine inananlarca, sözünü açık olarak, korkmadan ve sansür edilmeksizin paylaşmak isteyenler için kurulmuş bir platformdur.

Ülkeyi yönetmek ve yönlendirmek amacı ile sorumlu koltuklara seçilenlerin Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana giderek vasıfsızlaşması Türkiye’nin bir türlü içinden çıkamadığı temel sorunsalıdır.

Nasıl ki içinde yaşadığımız, mühendislik bilgisinden yoksunlarca dikilmiş binalar depremde iskambil kağıdından evler gibi bir üflemede yıkılabiliyorsa, ülkeyi yönetme eğitiminden yoksun vekillere ve o vekillerden oluşan hükumetlere teslim edilmiş bir milletin geleceğinin de yap-boz tahtasından ibaret kalacağı aşikardır.

Küresel boyutta sosyal, ekonomik ve politik bir geleceksizliğe doğru yol alınırken, gerçekleri görebilme yeteneğine sahip, söz söylemeyi sosyal bir sorumluluk olarak algılayan fikir sahiplerine şimdi her zamandan daha fazla gereksinim var.

Geleceğimize yön veren yönetimlere yön verecek görüş ve çözüm önerileri olan değişik disiplinlerden düşünürlerin burada fikirlerini paylaşmaları ve tartışmaları temennisi ile…